שאלות ותשובות

התשלומים מבוצעים בעקרון עפ”י חוק מכר דירות ו/או עפ”י המצב הכספי  של הלקוח תוך התחשבות בצורך הלקוח למכירת הדירה ו/או במועד המסירה.

לא, אולם לחברה צבר של סוכני תווך שימכרו בעבור הלקוחות את הדירות בעמלה מופחתת, מכירת דירה לחברה הינה בד”כ במחיר הנמוך ממחיר השוק כך שלמעשה מסיבה נזק ללקוח.

לא, הלקוח הוא שיחליט באיזו בנק לקחת הלוואה, עפ”י התנאים הכלכליים המתאימים ללקוח.

בכל הפרויקטים ניתנים בטוחות עפ”י חוק המכר דירות, לחברה ליווי בנקאי בכל הפרוייקטים בהם היא מבצעת ותינתן ערבות בנקאית מלאה.
הקבלן המבצע הינה חברת בנייני עטר אלי וציון בע"מ שהינה קבלן רשום במשרד השיכון וחברה בהתאחדות הקבלנים והבונים ראשל"צ.
החברה בונה בדרך הישנה והטובה, בניה קונבנציונלית תוך הקפדה יתרה על גימור איכותי וגבוה ללא כל קיצורי דרך.
כמובן, החברה כקבלן רשום וחברה בהתאחדות הקבלנים מחויבת עפ”י החוק באחריות ובמועדים בהתאם לחוק.